Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 350/2005

k návrhu Zásad hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
Zásady hodnotenia činnosti a odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, členov komisií MsZ a výborov v mestských častiach, so schválenou zmenou v článku V, bod 6.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.