Mesto PREŠOV

Thursday - 01. December 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 347/2005

k návrhu na dlhodobý prenájom športových areálov vo vlastníctve mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

sťahuje
z rokovania zámenu stavby Gymnastickej telocvične súp. č. 3095 a časti pozemku parc. č. 207 o výmere 248 m2 na Jarkovej ul. 47 v Prešove do doriešenia majetkovoprávnych vzťahov s Evanjelickou cirkvou a.v. ;

žiada
Ing. Milan Benča, primátora mesta
rokovať s Evanjelickou cirkvou a.v. a Prešovskou univerzitou. Informáciu podať na najbližšom rokovaní MsR.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.