Mesto PREŠOV

Thursday - 07. December 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 346/2005

k návrhu na dlhodobý prenájom športových areálov vo vlastníctve mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
odpredaj stavby a futbalového ihriska nachádzajúceho sa v Športovom areáli Šalgovík pre 1. TK Prešov, Obrancov mieru 17, Prešov takto:
- stavba v zmysle znaleckého posudku;
- futbalové ihrisko parc. č. 11, 13 za cenu, ktorú mesto vyplatilo pôvodnej vlastníčke pozemku, t. j. 1,213.100, - Sk s podmienkou, že nový vlastník si usporiada pozemky pod futbalovým ihriskom s ďalšími pôvodnými vlastníkmi.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.