Mesto PREŠOV

Sunday - 27. November 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 345/2005

k návrhu na dlhodobý prenájom športových areálov vo vlastníctve mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
prenájom Cyklistického areálu umiestneného na parc. č. 6616/27, 33, 42 – 49 na obdobie 10 rokov pre TJ Lokomotíva Prešov, Športová 4, Prešov za cenu 100, - Sk s podmienkou investovať do objektov vo vlastníctve mesta 4 % z obstarávacej ceny, t.j. 447.139, - Sk ročne a so súhlasom na podnájom pre ŠK ENTENTIKY, Jarková 57, Prešov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.