Mesto PREŠOV

Tuesday - 03. October 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 26.9.2005 číslo: 344/2005

k návrhu projektových opatrení na ochranu majetku a zvýšenia bezpečnosti dotknutých osôb v lokalite Stará tehelňa

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
a) úpravu jestvujúceho oplotenia Domova dôchodcov na Veselej ul. , uvedeného pod bodom A/1;
Termín: 31.12.2005
b) výstavbu dvoch mlatových ihrísk v západnej a južnej časti územia pri nájomných bytoch uvedených pod bodmi A/3 a A/4;
Termín: 30.6.2006
c) zriadenie pracoviska Mestskej polície v Prešove priamo v lokalite Stará tehelňa, s potrebným navýšením počtu pracovníkov MsP;
Termín: 31.3.2006
d) opatrenia mestskej polície uvedené pod bodmi B/1 a B/2 podľa momentálnej situácie.
Termín: 31.3.2006

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Za správnosť:
Dorota Straková

Overovatelia zápisnice:
Ing. Anton Anderko v.r.
PhDr. Milan Laca v.r.
Ing. arch. Jozef Kužma v.r.


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.