Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 393/2006

k návrhu racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

prerokovalo
návrh racionalizačných opatrení v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov;
ruší
a) Základnú školu, Ďumbierska 40 a Školský klub detí pri Základnej škole, Ďumbierska 40 v Prešove k 30.6.2006;
b) Materskú školu, Ďumbierska 40 a Školskú jedáleň pri Materskej škole, Ďumbierska 40 v Prešove k 30.6.2006.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.