Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 398/2006

k informatívnej správe o prijatých opatreniach k správe o výsledkoch vykonaných kontrol ÚHK mesta, bod 2 a 3

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

nepovažuje
opatrenia a závery prijaté primátorom mesta za dostatočné vzhľadom na závažnosť a rozsah porušovania pracovnej disciplíny pri vykonávaní služobných ciest prednostu MsÚ, zistených hlavným kontrolórom mesta;
žiada
Ing. Milana Benča, primátora mesta
odvolať Ing. Jána Dobroviča, PhD. , z funkcie prednostu MsÚ za závažné, dlhodobé a systematické porušovanie pracovnej disciplíny pri vykonávaní pracovných ciest na MsÚ, spočívajúce v sústavnom a dlhodobom porušovaní právnych predpisov.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.