Mesto PREŠOV

Wednesday - 10. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 401/2006

k návrhu poslanca MsZ Ing. Jána Balúna na zmenu člena Komisie MsZ pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
vzdanie sa Stanislava Mathiu z funkcie člena – neposlanca Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri MsZ v Prešove;
odvoláva
Stanislava Mathiu z funkcie člena – neposlanca Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri MsZ v Prešove;
volí
Ing. Petra Macáka za člena – neposlanca Komisie pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie pri MsZ v Prešove;

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marta Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.