Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXV. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.1.2006 číslo: 402/2006

k návrhu poslanca MsZ Ing. Stanislava Kahanca, ktorý sa týka marginalizovaných skupín na území mesta Prešov

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

žiada
1. JUDr. Annu Hrustičovú, vedúcu OSBaZ MsÚ
predložiť správu k problematike marginalizovaných skupín na území mesta Prešov na zasadnutie MsZ v septembri 2006.
2. Ing. arch. Vladimíra Ligusa, hlavného architekta mesta
predložiť návrh koncepcie riešenia bytových domov nižšej kategórie, resp. prístreší pre neprispôsobivých občanov na území mesta Prešov na zasadnutie MsZ v máji 2006.

Ing. Milan BENČ v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mikuláš Bodnár v.r.
Doc. PaedDr. Viera Bebčáková, PhD. v.r.
Ing. Marga Kollárová v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.