Zápisnica z XXIX. mimoriadneho slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Prešove, ktoré sa konalo dňa 21.6.2006 v historickej sále PKO v Prešove

Prílohy

presov.vadium.sk