Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 501/2006

k návrhu plánu investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 –2009

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

konštatuje, že
– plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009 zabezpečuje ďalší rozvoj technickej infraštruktúry na území mesta;
– súčasné finančné možnosti mesta neumožňujú zaradiť do plánu investičnej výstavby ďalšie opodstatnené požiadavky občanov a poslancov MsZ;

schvaľuje
predložený plán investičnej výstavby v hospodárstve mesta na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009 vo vecnosti uvedenej v tabuľkách č. 1 – 6 v týchto objemoch:
rok 2007: 105,300 tis. Sk
rok 2008: 112,602 tis. Sk
rok 2009: 119,204 tis. Sk.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.