Mesto PREŠOV

Sunday - 11. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 502/2006

k návrhu menovitého zoznamu bežnej údržby, opráv ciest a chodníkov na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

berie na vedomie
návrh menovitého zoznamu bežnej údržby, opráv ciest a chodníkov na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009;
schvaľuje
menovitý zoznam bežnej údržby, opráv ciest a chodníkov na rok 2007 s výhľadom na roky 2008 – 2009.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.