Mesto PREŠOV

Saturday - 13. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

UZNESENIE z XXXIII. RZ MsZ v Prešove zo dňa 20.11.2006 číslo: 510/2006

k voľbe a opätovnému zvoleniu prísediacich Okresného súdu v Prešove na obdobie rokov 2006 – 2010

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

schvaľuje
a) voľbu
1. Mgr. Jána Andrejka, nar. 13.7.1968, bytom Švábska 45, Prešov
2. Mgr. Jána Kovaľa, nar. 3.2.1976, bytom Bratislavská 10, Prešov
3. Mgr. Jána Mikluša, nar. 6.6.1954, bytom 17. novembra 13, Prešov
4. JUDr. Ladislava Kajňáka, nar. 6.1.1942, bytom Pöschlova 17, Prešov
5. JUDr. Michala Gajdošóciho, nar. 1.1.1944, bytom Sabinovská 7, Prešov
6. Evy Čížikovej, nar. 4.6.1942, bytom Levočská 93, Prešov
7. Pavla Hanudeľa, nar. 29.6.1933, bytom Matice slovenskej 1, Prešov
8. PaedDr. Alžbety Karolyiovej, nar. 27.1.1969, bytom Prostějovská 101, Prešov
9. Verony Bebkovej, nar. 23.10.1945, bytom Zimný potok 43, Prešov
10. Róberta Čížika, nar. 2.4.1962, bytom Dubová 6, Prešov
11. PaedDr. Ladislava Pribulu, nar. 11.4.1936, bytom Sládkovičova 26, Prešov
12. Ing. Moniky Tůmovej, nar. 26.10.1957, bytom Petőfiho 5, Prešov
13. Heleny Porubskej, nar. 1.6.1952, bytom Prostějovská 52, Prešov
14. Ing. Mariána Staška, nar. 14.10.1942, bytom Mirka Nešpora 8, Prešov
15. Ing. Gabriely Felingovej, nar. 14.2.1961, bytom Marka Čulena 8, Prešov
16. Kataríny Krákorníkovej, nar. 8.11.1952, bytom Justičná 7, Prešov
17. Ing. Kataríny Benetinovej, nar. 31.7.1962, bytom Železničiarska 52, Prešov
18. Heleny Schnirerovej, nar. 26.2.1950, bytom Mukačevská 11, Prešov

b) opätovnú voľbu
1. Margity Čechlovskej
2. Anny Kivaderovej
3. PhDr. Anny Millyovej
4. Jozefa Csokasa
5. Zdenka Horvátha
6. Ľudmily Palšovej
7. Márie Vaňkovej
8. Júliusa Rímskeho
9. Jána Šebeňa

za prísediacich Okresného súdu v Prešove na obdobie rokov 2006 – 2010.

Ing. Milan Benč v.r.
primátor mesta

Dostanú:
podľa rozdeľovníka

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Valerián Halčák v.r.
JUDr. Milan Berdis v.r.
Ing. Štefan Vaško v.r.

Za správnosť:
Dorota Straková


tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.