VI. riadne slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove pri príležitosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove a udelenia Ceny mesta Prešov za rok 2006

VI. riadne slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove
pri príležitosti osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove
a udelenia Ceny mesta Prešov za rok 2006

sa uskutočnilo
dňa 8. júna 2007 (piatok) so začiatkom o 16.00 hod.
v historickej budove Divadla J. Záborského v Prešove
s týmto programom:

1. Prednes básne
2. Otvorenie a privítanie hostí
3. Príhovor primátora mesta
4. Kultúrny program
5. Slávnostný akt odovzdania Ceny mesta Prešov za rok 2006 pánovi Ladislavovi Pavlovičovi
6. Poďakovanie laureáta Ceny mesta Prešov za rok 2006
7. Kultúrny program
8. Záver

presov.vadium.sk