Mesto PREŠOV

Wednesday - 07. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Štatút mesta Prešov

Štatút mesta Prešov upravuje postavenie a pôsobnosť mesta Prešov, právomoc a pôsobnosť orgánov samosprávy mesta, vzájomnú deľbu práce a zodpovednosti medzi orgánmi, rozpočet, majetkové postavenia a hospodárenie mesta so svojim majetkom, povinnosti a oprávnenie poslancov, práva a povinnosti občanov mesta, vzťah miestnej samosprávy k orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom, k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorých mesto je zriaďovateľom, k obchodným spoločnostiam, ktorých je zakladateľom, k iným právnickým osobám, používanie symbolov mesta, udeľovanie verejných uznaní. Štatút mesta Prešov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom mesta.


Prílohy

Zverejnil: Iveta Feckova 26.2.2008 07:35
Aktualizoval: Iveta Feckova 1.4.2016 13:45 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.