Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia,
Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Katarína Mértenová, tel. 051/3100267
K vybaveniu potrebujete:
- grafický návrh parkovacieho miesta
- kópia preukazu občana ťažko zdravotne postihnutého
- kópia parkovacieho preukazu alebo kópia označenia vozidla O1
- kópia posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, len v prípade predloženia kópie označenia vozidla O1
Poplatok:
bez poplatku
Spôsob vybavenia:
vydanie určenia na úpravu parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 29.2.2008 13:51
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 9.6.2016 14:43 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.