Mesto PREŠOV

Friday - 12. August 2022
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - výkopové práce

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia,
Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Jarmila Miklošová, tel. 051/3100271
Katarína Mértenová, tel. 051/3100267
K vybaveniu potrebujete:
- situačná schéma rozkopávky, resp. projektová dokumentácia
- kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia drobnej stavby
- návrh dočasného dopravného značenia (v prípade rozkopávky komunikácie)
- správny poplatok – uhradený pred prevzatím rozhodnutia
Pre prílohy č. 1 a 3 je potrebné odsúhlasenie KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove na Pionierskej ul. č. 33 (okrem havarijných stavov povoľovaných dodatočne)
Poplatok:
Správny poplatok – výška je pohyblivá v zmysle položky 82  c) smernice primátora mesta SP – 02, ods. 3) VI. časť
Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie (výkopové práce), verejného priestranstva a zelene
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
§ 8 odst. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, VZN mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii, verejného priestranstva a zelene


Zverejnil: Ľudmila Lišková 29.2.2008 13:59
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 19.7.2016 09:01 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.