Mesto PREŠOV

Saturday - 17. April 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy, životného prostredia a komunálnych služieb, oddelenie dopravy a životného prostredia,
Jarková 26, Prešov
Zamestnanec, ktorý vybavuje danú činnosť:
Ing. Stanislav Tupta, tel. 051/3100271
K vybaveniu potrebujete:
- vyplnený formulár "Oznámenie údajov o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia"
Poplatok:
Poplatok sa vypočíta v zmysle ustanovení zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a v zmysle VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
 Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia s určením poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle zákonnej úpravy
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, zákon č. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a VZN č. 14/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.
Ohlasovaciu a poplatkovú povinnosť  a povinnosť nahlásiť požadované údaje o prevádzke malého zdroja znečisťovania ovzdušia:
- má každá právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta Prešov, v termíne každoročne do 15. februára. Údaje na formulári (spotrebu paliva) je potrebné uviesť za predchádzajúci kalendárny rok!


Zverejnil: Ľudmila Lišková 29.2.2008 14:11
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 19.5.2015 14:07 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.