Mesto PREŠOV

Saturday - 27. February 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení, Zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení, Zmena poradia mien

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100506, 3100507, 3100509

1. Ten, komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po dosiahnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je jeho zápis o narodení. Maloletému môže určiť druhé a tretie meno jeho zákonný zástupca. Na určenie druhého a tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným popisom.
2. Ten, komu bolo určené druhé a tretie meno, môže požiadať o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena oznámením matričnému úradu, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení. Maloletému môže zrušiť zápis druhého alebo tretieho mena jeho zákonný zástupca. Na zrušenie druhého alebo tretieho mena maloletému staršiemu ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.
3. Ten, kto má určených viac mien, môže po nadobudnutí plnoletosti požiadať matričný úrad, v ktorého matrike je zápis o jeho narodení, o zmenu poradia mien. Za maloletého o zmenu poradia mien môže požiadať jeho zákonný zástupca na zmenu poradia mien maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný aj jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Zmena poradia mien nie je zmenou mena. Takto zmeniť poradie mien možno len raz. 

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz žiadateľa (prípadne rodičov neplnoletej osoby),
- rodný list,
- žiadosť o doplnenie druhého a tretieho mena,
- písomný súhlas s doplnením druhého a tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov,
- žiadosť o zrušenie zápisu druhého alebo tretieho mena,
- písomný súhlas so zrušením druhého alebo tretieho mena - maloletá osoba staršia ako 15 rokov,
- žiadosť o zmenu poradia mien,
- písomný súhlas so zmenou poradia mien - maloletá osoba staršia ako 15 rokov.
Poplatok: 
5,00€ za nový matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a)
Lehota na vybavenie:
na počkanie
Zákonná úprava:
§ 2a zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2b zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
§ 2c zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o zmene a priezvisu v znení neskorších predpisov

 


Prílohy

Zverejnil: Ľudmila Lišková 2.3.2008 20:19
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 2.3.2015 10:03 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.