Mesto PREŠOV

Saturday - 27. February 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Vydanie duplikátu matričného dokladu - rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

Do pôsobnosti matričného úradu mesta Prešov patria obce:
1. Abranovce - matričné udalosti po 1.1.1950
2. Dulova Ves - matričné udalosti po 1.1.1950
3. Fintice
4. Haniska
5. Kokošovce - matričné udalosti po 1.1.1950
6. Ľubotice
7. Malý Šariš - matričné udalosti po 1.1.1950
8. Podhradík
9. Prešov
10. Ruská Nová Ves
11. Teriakovce
12. Vyšná Šebastová
13. Záhradné- matričné udalosti po 1.1.1950
14. Zlatá Baňa- matričné udalosti po 1.1.1950

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100507, 3100506
K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, cestovný pas
Poplatok: 
5,00 € za jeden matričný doklad
Smernica primátora mesta Prešov SP-17 Správne poplatky vyberané mestom Prešov, Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. a) 

Správny poplatok 
je možné uhradiť v hotovosti priamo na matričnom úrade, poštovým poukazom alebo  uhradiť na číslo bankového účtu Mesta Prešov:
6619911008/1111 - UniCreditBank  

variabilný symbol 22100434
IBAN: SK0511110000006619911008
BIC: UNCRSKBX

Doklad o úhrade poštovým poukazom, prípadne bankovým prevodom je potrebné zaslať spolu s písomnou žiadosťou o vystavenie matričných dokladov.

Lehota na vybavenie:
na počkanie
Upozornenie:
- Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone,
- o vydanie matričných dokladov pred 1.1.1907 je potrebné požiadať Štátny archív v Prešove , Slánska 31, 080 01 Prešov - Nižná Šebastová,
Zákonná úprava:
§ 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 2.3.2008 20:23
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 22.4.2016 09:16 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.