Mesto PREŠOV

Thursday - 04. March 2021
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Zápis do osobitnej matriky

Do osobitnej matriky MV SR sa zapisujú narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo lietadle mimo územia SR alebo území nepatriacom žiadnemu štátu.
Všetky doklady – verejné listy vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. Informácie o príslušných legalizačných doložkách na matričných dokladoch a platných medzinárodných zmluvách na úseku matrík Vám podajú pracovníci matričného úradu.

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie matričného úradu, Jarková 26, Prešov
Tel. kontakt:
051/3100507, 3100506

a. ) zápis o narodení

K vybaveniu potrebujete:
- zahraničný rodný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
- sobášny list rodičov – ak ide o zápis dieťaťa,
- platný občiansky preukaz – cestovný pas,
- platný občiansky preukaz – cestovný pas  rodiča (štátneho občana SR), v prípade ak ide o zápis dieťaťa,
- osvedčenie o štátnom občianstve SR – listina o udelení ŠO SR,
- zápis o určení otcovstva v prípade, ak rodičia dieťaťa nie sú manželia,
- v prípade ak je matka dieťaťa rozvedená, alebo vdova – právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva alebo úmrtný list nebohého manžela,
- žiadosť.

b. ) zápis o uzavretí manželstva

K vybaveniu potrebujete:
- zahraničný sobášny list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
- občiansky preukaz štátneho občana SR,
- rodný list štátneho občana SR,
- rozsudok o rozvode predošlého manželstva, prípadne úmrtný list nebohého manžela – manželky ak bol štátny občan SR v čase uzavretia manželstva rozvedený alebo vdovec
- žiadosť.

c. ) zápis o úmrtí

K vybaveniu potrebujete:
- zahraničný úmrtný list – verejná listina s príslušnými legalizačnými doložkami,
- občiansky preukaz - cestovný pas nebohého,
- rodný list, prípadne sobášny list nebohého,
- žiadosť.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
3 mesiace
Upozornenie:
matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu
Zákonná úprava:
§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov
Tlačivo:
Zápis o narodení
Zápis o uzavretí manželstva
Zápis o úmrtí


Zverejnil: Ľudmila Lišková 2.3.2008 20:26
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 4.4.2016 08:44 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.