Štátny stavebný dohľad

Štátny stavebný dohľad stavebný úrad vykonáva buď z vlastného podnetu, alebo na podnet podnet občana (ov) - s otázkami sa môžete obrátiť na pani Ing. arch. Kristínu Hakučovú, vedúcu oddelenia územného rozhodovania, tel. 051/3100540, alebo na referentov oddelenia územného rozhodovania, konkrétne pre drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce pani Danielu Liptákovú a pani Máriu Rigasovú tel. 051/3100536, vo veci územných rozhodnutí na pána Ing. Jozefa Tuku a pána Milana Lichvara tel. 051/3100533.

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 10.1.2013 14:47
presov.vadium.sk