Vydávanie rybárskych lístkov

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
K vybaveniu potrebujete:
- doklad o veku dieťaťa, ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, ktorému sa vystavuje rybársky lístok zadarmo
- doklady o oslobodení od poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.
Poplatok:   
1,50 € - týždenný lístok
3,00 € - mesačný lístok
7,00 € - ročný lístok
17,00 € - trojročný lístok
Zákonná úprava:
Rybárske lístky sa vydávajú v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.

Aktualizoval: Ľudmila Lišková 26.3.2015 14:20
presov.vadium.sk