Mesto PREŠOV

Thursday - 08. June 2023
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Sprístupňovanie informácií na základe žiadosti

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, organizačno-právne oddelenie, Hlavná 73, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
JUDr. Boris Gleza, tel. 051/3100141,
v prípade neprítomnosti JUDr. Ľudmila Šandalová, tel. 051/3100141
K vybaveniu potrebujete:
V zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
Poplatok:
bezplatne (V zmysle § 21 citovaného zákona) Žiadateľ hradí náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Výška týchto úhrad je uvedená v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií, ktorý schvaľuje primátor mesta.
Lehota na vybavenie:
do 5 dní od podania žiadosti, oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktoré už boli zverejnené. do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti v ostatných prípadoch.
Zákonná úprava:
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Smernica primátora mesta Prešov SP – 18 Poskytovanie informácií v zmysle zákona o slobode informácií v podmienkach mesta Prešov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 3.3.2008 11:46
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 26.3.2015 14:24 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.