Mesto PREŠOV

Wednesday - 02. December 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o nájom pozemku

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Gabriela Kičurová, tel. 051/3100226
K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - viď vzor
Grafiku (kópiu geometrického plánu resp. kópiu katastrálnej mapy)
Výpis zo živnostenského registra, resp. obchodného registra (v prípade podnikateľov)
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Upozornenie: 
Po zohľadnení stanoviska sekcie stavebného úradu a urbanistiky bude uzatvorená nájomná zmluva so stanovením výšky nájomného v zmysle platného VZN mesta č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov 
Zákonná úprava:
§ 663 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení


Zverejnil: Ľudmila Lišková 11.3.2008 18:07
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 29.4.2015 10:22 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.