Mesto PREŠOV

Wednesday - 02. December 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o predaj, kúpu, zámenu pozemku

(Zahŕňa v sebe kúpu, odpredaj a zámenu pozemkov alebo stavieb)

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Anna Lichvárová, tel. 051/3100212 - volebný obvod č. 1 - Sídlisko III, Rúrky
Ing. Július Adam, tel. 051/3100212 - volebný obvod č. 2 - Sídlisko II, Cemjata, Vydumanec, Za Kalváriou, Borkut
Anna Vasiľová, tel. 051/3100226 - volebný obvod č. 3 - Sever mesta, Šidlovec, Dubrava, Kúty, Nižná Šebastová                  
Gabriela Kičurová,tel. 051/3100226 - volebný obvod č. 4 - Stred mesta,Centrum                            
Alena Buzgoóva, tel. 051/3100228 - volebný obvod č. 5 - Solivar, Šváby
Nikol Tureková, tel. 051/3100228 - volebný obvodč. 6 - Sekčov, od Ul. Pavla Horova po Sekčovskú ul.                                 
Mgr. Eva Sirotňáková, tel.  051/3100228 - volebný obovd č. 7 - Sekčov, od Sekčovskej ul. po Sibírsku, Šalgovík
K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - pozri vzor
Doklad o vlastníctve (LV) pri predaji alebo zámene
Grafiku ( kópiu geometrického plánu resp. kópiu katastrálnej mapy)
Poplatok: bez poplatku
Lehota na vybavenie: 30 dní
Upozornenie: o nakladaní s majetkom rozhoduje MsZ po obdržaní stanoviska Sekcie stavebného úradu a urbanistiky, prípadne iných dotknutých odborov, stanoviska výboru mestskej časti, komisie pre disponovanie s majetkom mesta.
Zákonná úprava: § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov


Zverejnil: Ľudmila Lišková 11.3.2008 18:15
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 29.4.2015 10:21 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.