Mesto PREŠOV

Wednesday - 02. December 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o stanovisko pre územné / stavebné a iné konanie

(vydávanie záväzného stanoviska za vlastníka nehnuteľnosti mesta Prešov pre ohlásenie drobnej stavby, k územnému konaniu, stavebnému konaniu, ku konaniu o umiestnenie reklamných zariadení a vlastníka susednej nehnuteľnosti pre účely stavebného konania a pre konania orgánov štátnej správy)

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Gabriela Kičurová, tel. 051/3100226
K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - viď vzor
Doklad o vlastníctve (LV)
Grafiku ( kópiu geometrického plánu resp. kópiu katastrálnej mapy) s vyznačením parciel dotknutých stavbou
Stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistiky, odd. hlavného architekta mesta a územného plánovania, odd. dopravy, energetiky a životného prostredia
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
zák. č. 50/1976 Zb. Stavebný poriadok v platnom znení


Zverejnil: Ľudmila Lišková 11.3.2008 18:53
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 29.4.2015 10:05 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.