Mesto PREŠOV

Wednesday - 02. December 2020
POZOR !!! STARÝ WEB MESTA PREŠOV !!! prejdite na www.presov.sk
 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

A. uloženie inžinierskych sietí (elektrické, plynové, vodovodné a telekomunikačné vedenie), 
B. právo prechodu a prejazdu

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov
Vybavuje:
MsÚ, odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov
Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Martina Benčíková , tel. 051/3100217
K vybaveniu potrebujete:
Žiadosť - pozri vzor
Grafické znázornenie umiestnenia vecného bremena
Územné rozhodnutie resp. oznámenie o drobnej stavbe
Poplatok:
bez poplatku
Lehota na vybavenie:
30 dní 
Upozornenie:
o nakladaní s majetkom rozhoduje MsZ po obdržaní stanoviska Sekcie stavebného úradu a urbanistiky a komisie pre disponovanie s majetkom mesta.

A. Zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí, po zohľadnení stanovísk odborných útvarov mesta, je v kompetencii primátora mesta
B. Zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu na majetku mesta spadá do kompetencie mestského zastupiteľstva
Zákonná úprava:
§ 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Prešov.


Zverejnil: Ľudmila Lišková 11.3.2008 18:58
Aktualizoval: Ľudmila Lišková 29.4.2015 10:01 tlačiťVerzia pre tlač
 
 

(C) Vádium s.r.o a mesto Prešov 2009 | spracované v redakčnom systéme TESMUR.CMS
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.