Uznesenie číslo 28/2008 z 3.riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove zo dňa 12.3.2008

Prílohy

presov.vadium.sk