Účasť poslancov MsZ na XVI. riadnom zasadnutí MsZ dňa 30.4.2008

Prílohy

presov.vadium.sk