Zoznam UZNESENÍ z XVI. RZ MsZ v Prešove zo dňa 30.4.2008

Prílohy

presov.vadium.sk