Zoznam uznesení z 5.riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove zo dňa 14.5.2008

Prílohy

presov.vadium.sk