Uznesenie č.211/2008 z XIX.mimoriadneho zasadnutia MsZ v Prešove zo dňa 12.6.2008

Prílohy

presov.vadium.sk