Zápisnica z XIX.mimoriadneho zasadnutia MsZ,ktoré sa konalo dňa 12.6.2008

Prílohy

presov.vadium.sk