Program 10.riadneho rokovania Mestskej rady v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 8.10.2008 (streda)

Prílohy

Aktualizoval: Boris Gleza, JUDr. 7.10.2008 15:42
presov.vadium.sk