Všeobecné informácie

Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska. Už v minulosti, historicky od udelenia mestských práv, sa v ňom sústreďovali riadiace činnosti, ktoré mali dosah spočiatku len na okolité mestá a obce, neskôr na celý región. Vyplýva to z jeho geografickej polohy, keďže je postavené na križovatke bývalých významných obchodných ciest.

Prešov, s počtom obyvateľov  90 349  (údaj zo Slovenského štatistického úradu, k 31.12.2014), je tretím najväčším mestom Slovenska. Sídlia v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.

Administratívne mesto Prešov pozostáva zo štyroch katastrálnych oblastí: Prešov, Solivar, Šalgovík a Nižná Šebastová.

Cez územie mesta vedú významné medzinárodné cestné a železničné trate smerom do Poľská a na Ukrajinu. Najbližšími veľkomestami sú (podľa vzdušných vzdialeností v km): Košice (38), Užhorod (96), Miškolc (115), Tarnow (128), Budapešť (250), Bratislava (345).

Historické jadro mesta je národnou kultúrnou pamiatkou.

Mesto leží v Košickej kotline a obklopujú ho Slánske vrchy a Šarišská vrchovina. Prešovom pretekajú rieky Torysa a Sekčov.

Geograficky sa Prešov nachádza presne na 49-tej rovnobežke, konkrétne na súradniciach 49° severnej zemepisnej šírky a 21°15' východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška historického centra mesta je približne 255 m. n. m.

Priemerná ročná teplota je 8,6°C. Najteplejším mesiacom je júl s priemernou teplotou 19,5°C a najchladnejším je január s priemernou teplotou -3,5°C.

Internetová stránka mesta: www.presov.sk
Smerové číslo do Prešova: 051
Pri telefonickom hovore z inej krajiny, smerové číslo do Prešova je: +421 51
Prešov má, podobne ako celé Slovensko, stredoeurópsky čas (CET). Oficiálne to je GMT + 1 hodina (Londýn), EST + 6 hodín (New York) a PST + 9 hodín (Los Angeles).

Aktualizoval: Mariana Hurná, Ing. 26.5.2015 11:09
presov.vadium.sk